USKORO IPTV KDS

 

Uskoro IPTV KDS u ponudi sa svim programima u KDS sustavu

IPTV (Internet Protocol TV) je usluga koja je bazirana na ADSL tehnologiji, i korisnicima osigurava da mogu na svom TV-u pratiti televizijske i radio kanale - te koristiti brojne inteaktivne usluge.

Prednost ove usluge je u tome što u svakom domaćinstvu postoji telefonska parica i sa samim širenjem ADSL mreže koja u tehničkom smislu može podržati IPTV, dolazi i do širenja same IPTV usluge. Uvođenjem IPTV-a u svoj dom, korisnik dobija mogučnost da preko svog TV-a prati brojne TV i radio kanale jednostavnim upravljanjem Set Top Box uređaja koji vrši prenos slike i zvuka na TV. Takođe kako je za ovu uslugu potreban i ADSL priključak, korisnik dobija mogućnost, ukoliko normalno želi, i vrlo kvalitetan širokopojasni internet pristup. Ono što je za korisnika najvažnije je da on dobija digitalnu sliku izuzetnog kavliteta koju dosad nije mogao vidjeti na televizoru izuzev kada je gledao filmove sa DVD plajera. Ova usluga ima mogućnost nadogradnje i na High Definition sadržaje (HD sadržaje).

Ovo je ključna i najvažnija prednost za korisnika a to je njegov prelazak na u digitalnu i interaktivnu sferu televizije. Pored živih kanala, IPTV podrazumijeva i brojne druge usluge direktno na TV ekranu korisnika, kao što su: VOD – video on demand usluga - predstavlja tzv “virtuelnu” videoteku koja omogućava korisnicima da putem ovog sistema iz svog doma mogu naručivati filmove, serije i sl. NPVR – mrežno snimanje programa Time shift TV – mogućnost gledanja TV programa 24 sata unazad, EPG – Elektronski TV vodić za kanale koje može da gleda, Gaming – igranje unutar IPTV sistema i brojne druge Dakle ova usluga podrzumijeva gledanje živih kanala, snimljenih programa, video sadržaja na zahtjeva, te korištenje interaktivnih usluga na Vašem TV ekranu u vrhunskoj kvaliteti slike i zvuka.

Pogledajte ostale naše usluge

Kabelska televizija Čakovec

Comments are closed.